در سینه‌ام دوباره غمی جان گرفته است

                         « امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است »

                              تا لحظه‌ای پیش دلم گور سرد بود

                           اینک به یمن یاد شما جان گرفته است